Pagina's

zondag 20 oktober 2013

Waar zijn de zusters gebleven?

 
Als eerbetoon aan alle vrouwen die hun roeping hebben gevolgd en Zuster zijn geworden heb ik deze popjes gehaakt. Zusters, maar ook broeders, kwam men vroeger op allerlei plekken tegen. De meeste Congregaties  werden in de 19e eeuw gesticht om concreet hulp te bieden  aan bepaalde groepen in onze samenlevng. In die dagen zag onze maatschappij er heel anders uit.  Sociale voorzieningen, die wij nu heel gewoon vinden, waren er toen nog niet. Er was geen door de staat  gefinancieerd onderwijssysteem, geen welzijns- en gezondheidswerk, zoals wij die nu kennen.  Men was aangewezen op de liefdadigheid van anderen.
Een aantal godvruchtige vrouwen  waren bereid onderwijs te geven aan arme kinderen, zieken of bejaarden te verzorgen of weeskinderen onderdak te verschaffen. Pas in een later stadium  besloot men er een Congregatie van te maken. Hier kregen de vrouwen hun religieuze vorming.
Tegenwoordig zijn er steeds minder zusters. De meesten zijn hoog bejaard. De overheid heeft de meeste taken overgenomen......
Ik hoop dat men niet vergeet wat zij voor velen hebben betekend en dat zij aan de wieg hebben gestaan van onze huidige samenleving zonder daar iets voor terug te vragen.